CAREER
image
image
image
เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและวางแผนการผลิต

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ดูแลคลังสินค้า - ตรวจรับสินค้า จัดเก็บ ลงบันทึก แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดหน้างาน ติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบความเรียบร้อยของคลังสินค้า
 2. ประสานงาน - ประสานงาน สื่อสาร กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆในบริษัท รายงานปัญหาและความคืบหน้าเป็นระยะ
 3. บริหารสต็อค - วางแผนและคำนวณปริมาณความต้องการสินค้า ทั้งจากการสั่งซื้อ และ การแบ่งบรรจุ โดยใช้ข้อมูลจากประวัติการขายย้อนหลังในระบบ SAP
 4. บริหารคน - วางแผนปริมาณงานให้เหมาะสมกับความต้องการภายใต้ทรัพยากรบุคคลที่มี 
 5. ตรวจสอบสินค้า - ตรวจเช็คสินค้าขาออกก่อนส่งให้ลูกค้า
คุณสมบัติ
 • เพศชาย
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต
 • สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้
 • สันทัดด้านการคำนวณและตัวเลข
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม SAP Excel และโปรแกรมสำนักงานอื่น ๆ ได้
 • ขยัน กระตือรือร้น เรียนรู้งานได้รวดเร็ว
 • มีทักษะและไหวพริบในการสื่อสารและประสานงานกับทีมงานได้
 
เงินเดือน
 • พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
 
วันทำงาน
 • วันจันทร์ -วันเสาร์ (08:00 – 17:00)
 
อื่นๆ ที่ต้องการเพิ่ม
 • Resume (หากมีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หากมีประสบการณ์การใช้ SAP หรือโปรแกรมที่คล้ายคลึงกันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รูปถ่าย ผลการเรียน ม.ปลาย และ มหาวิทยาลัย
 
สวัสดิการ
 • ประกันอุบัติเหตุ 
 • ประกันสังคม
 
กรุณาส่งรายละเอียดมาที่ inquiry@stongchemicals.com
Powered by MakeWebEasy.com